Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан хаагчид нь тус яамны зорилго, үйл ажиллагааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тухайн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргээ биелүүлэхдээ баримтлах ёс зүйн хэмжээг хэвшүүлэхэд дүрмийн зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

"Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинэчилсэн найруулга" үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, ахмад настанд зохистой хэмжээний тэтгэврийг урт хугацаанд тогтвортой олгох нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэтгэврийн даатгалд хамрах хүрээг өргөжүүлэх, тэтгэврийн сангийн алдагдлыг бууруулах, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл, тэтгэврийн нас, тэтгэвэр бодох аргачлалыг оновчтой тогтоох зорилгоор  “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого”-ыг шинэчлэн боловсруулж, 2015 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар батлуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй...

 

Зөвлөх сонгон шалгаруулах зар

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    “Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль”-ийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгээс, тухайн харилцааны төлөв байдал болон түүнийг зохицуулж байгаа хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөөг судалж “Ахмад настны эрхийн тухай” хууль гаргах болон дагаж мөрдөж байгаа хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл, шаардлага, хуулийн төслийн   үзэл баримтлалыг тодорхойлох, 1 сарын хугацаатай  “Зөвлөх” сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.  

Дэлгэрэнгүй...

   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засал, хөгжлийн төв нээлтээ хийв

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Монгол Улсын Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн Өнөр бүл төв нь 2013 оноос эхлэн хүүхдэд чиглэсэн эрүүл мэнд, боловсрол, бие даан амьдрах чадвар эзэмшүүлэх, хөгжил, оролцоог дэмжсэн үйлчилгээг хүүхдийн онцлогт тохируулан үзүүлсээр ирсэн. Энэ хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засал, хөгжлийн төвийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр  Баянзүрх дүүрэгт нээлээ.  
    Нээлтийн үйл ажиллагаанд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ, Өнөр бүл төвийн захирал Б.Бурмаа, Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дарга И.Нарантуяа, Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төвийн дарга Б.Нарантуяа болон албаны бусад төлөөлөгчид оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй...

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын “Бид хамтдаа” өдөрлөгийг зохион байгуулллаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас 2015 оныг Монгол улсын хөгжилд залуучуудын оролцоо уриан дор “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласан. Энэ ажлын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын бодит хэрэгцээг тэдний санал, санаачилгад үндэслэн хүргэх, шинэлэг, үр дүнтэй үйл ажиллагааг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх зорилгоор “Материаллаг бус оюунлаг залуусын төлөө” уриан дор 2015 оны 11 сарын 13-ны өдөр Баянгол дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын “БИД ХАМТДАА” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.  

Дэлгэрэнгүй...

   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төслийг өргөн барьлаа

Хэвлэх

Мэдээ - Шинэ!

    Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ 2015 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн төслийг УИХ-ын дарга З.Энхболдод өргөн барьлаа.
    Монгол Улсын их хурал 2008 оны 12 дугаар сард Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцийг, нэмэлт протоколын хамт баталсан түүхтэй. Улмаар, НҮБ 2009 оны 5 дугаар сард Монгол Улсын Засгийн газрыг албан ёсоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцид нэгдсэн хэмээн бүртгэсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...

   

Хуудас 35-с 1

ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАЙХ

Монгол Улсын Гурван сая дахь иргэн

Шинээр нэмэгдсэн